Změny v Hendikepovém řádu EGA

9.3.2016

Změny v Hendikepovém řádu EGA od roku 2016 Zpracovala Hendikepová komise STK ČGF

 

Od roku 2016 začne platit nová edice hendikepového systému EGA. Tento dokument shrnuje ty nejpodstatnější změny.

Všeobecně platné změny Následující změny jsou nedílnou součástí nové edice a jako takové musí být i implementovány: 

 

• Současná kategorie „klubových“ hendikepů (37 – 54), která byla doposud řešena jen dodatkem, se začleňuje jako plnohodnotná 6. hendikepová kategorie. Principy aplikace a úpravy těchto hendikepů se nijak nemění (počet obdržených ran, snižování o plný rozdíl, žádné zvyšování).

 

• Ruší se status aktivní/neaktivní. Důvodem je to, že reálný dopad v jádru dobré myšlenky byl v podstatě negativní (v drtivé většině totiž nešlo o žádné zadržené hendikepy, ale prostě jen o hráče s malou frekvencí hry, kteří tím byli většinou zbytečně ostrakizováni – byli vyloučeni z možnosti vyhrát, přitom výkonnostně zpravidla de facto zbytečně). Jelikož budou tedy pro příští rok všechny hendikepy uznány jako aktivní, nemusí již tento rok hráči „dohánět“ nějaký požadovaný počet uhraných výsledků (dobrá zpráva pro hráče). 

 

• S obojím souvisí i obecná změna názvosloví – všechny hendikepy vedené podle EGA hendikepového systému budou nazývány EGA hendikepy, a to až do hodnoty 54. Odpadá též přídomek „přesné“.

 

• U 5. hendikepové kategorie (26,5 – 36,0) se mění krok pro zvyšování, a to ze současných 0,2 na 0,1, jako mají všechny nižší hendikepové kategorie. 

 

• Možnost hrát hendikepové kvalifikační výsledky na 9 jamek se defaultně rozšiřuje i na 2. hendikepovou kategorii (byť národní asociace stále může toto dle svého uvážení omezit – viz též dále). Také je možno během jednoho dne odevzdat více výsledků na 9 jamek (samozřejmě pokud nejsou součástí jednoho kola na 18 jamek). 

 

• Mění se výpočet opravného faktoru CBA a také dochází k omezení rozsahu jeho hodnot (nejvýše -2), zároveň se také mění možnosti, jak a kdy bude použit (plošně ano, plošně ne, per klub či per soutěž – viz též dále) 

 

• Mění se algoritmus pro vyhodnocení roční kontroly hendikepů (AHR). Nový algoritmus zohledňuje kompletní individuální profil hráče a měl by minimalizovat případy neopodstatněných úprav, zejména u snižování. Zároveň je umožněno tuto kontrolu nedělat jen jednou na konci sezóny, ale kdykoli na vyžádání. 

 

odkaz na plne znenie

http://fls.cgf.cz/DBFL/CGSRedaction/Documents/Hendikepovy%20rad%20EGA%202016%20-%20Zmeny.pdf

Please reload

GC StredaInak o.s.

V uličce 921

253 01 Hostivice

 

registrace@gcsi.cz

Zásady zpracováni osobních údajů

Partnerská hřiště